Dienstenverdeler

evona dienstenverdeler is een geavanceerd programma om diensten voor huisartsen te verdelen, op basis van de vakanties en voorkeuren van huisartsen.

Het heeft de volgende uitgangspunten:

  • Alle artsen die geen voorkeuren opgeven, of de voorkeur neutraal opgeven, moeten gemiddelde kans maken op dat type dienst
  • Artsen krijgen geen diensten in vakanties, binnen 2 weken van andere diensten, of op andere momenten waarop ze hebben aangegeven niet te kunnen, als het ook mogelijk is dit  niet te doen

Om dit mogelijk te maken, werkt de dienstenverdeler op de volgende manier:

Eerst wordt bij alle diensten gekeken, welke artsen deze dienst kunnen, en wat de voorkeur van deze arts voor de locatie en het diensttype van deze dienst is. Ook wordt het maximumaantal diensten van elke arts bepaald aan de hand van het aantal FTE wat een arts heeft, het totaal aantal artsen en het totaal aantal diensten.

Dan wordt de dienst die het minst artsen kunnen op de volgende manier verdeeld:

Voor elke arts die deze dienst kan, wordt een kans bepaald:

Alle artsen die neutraal staan bij deze dienst, krijgen gemiddelde kans op deze dienst (100 kanspunten).

De artsen die deze dienst liever niet willen maar wel kunnen krijgen, krijgen, als er ook artsen zijn die deze dienst graag willen en kunnen krijgen, 10% van de gemiddelde kans (10 kanspunten). Als er geen artsen zijn die de dienst graag willen, krijgen deze artsen ook de gemiddelde kans.

Alle artsen die de dienst graag willen, krijgen de gemiddelde kans, en daarbij 90 kanspunten voor elke arts die de dienst niet wil, gedeeld door het aantal artsen die de dienst graag willen.

Nu zijn het totaal aantal kanspunten uitgedeeld altijd gelijk aan het aantal artsen die de dienst kunnen maal 100.

Hierna wordt gecorrigeerd voor het aantal diensten die een arts moet doen, zodat artsen die meer diensten moeten doen, ook meer diensten krijgen.

Daarna wordt gecorrigeerd voor het aantal diensten die een arts kan doen ten opzichtte van het aantal diensten die deze arts nog moet doen, zodat artsen die veel diensten moeten, maar weinig diensten kunnen, sneller de diensten krijgen die ze kunnen.

Ook krijgen de artsen die nog maar 2 diensten hoeven, en de rest al toegedeeld hebben, een sterk gereduceerde kans, zodat als er een dienst lastig te verdelen is, deze artsen niet vol zitten, en het minder vaak voorkomt dat er een aantal artsen aan hun maximum zit zit, terwijl andere veel minder dan hun maximum krijgen. Degenen die nog maar 1 dienst hoeven, krijgen een nog sterker gereduceerde kans.

Daarna worden alle kanspunten naar boven afgerond, en wordt de dienst willekeurig aan een arts verdeeld aan de hand van het aantal kanspunten dat die arts heeft.

Voor de arts die deze dienst heeft gekregen, wordt opnieuw gekeken welke diensten deze arts kan.

Daarna wordt opnieuw gekeken welke dienst het minst artsen kunnen, en wordt deze dienst op dezelfde wijze verdeeld.

Feestdagen en reservediensten worden apart behandeld, zodat deze gelijkmatig verdeeld worden.

 

Wil je de diensten maximaal naar jouw voorkeur verdeeld hebben? Probeer dan zo veel mogelijk voorkeuren voor locaties en diensttypen op graag of op liever niet te zetten, en probeer voor zoveel mogelijk diensten beschikbaar te zijn.

Geef je aan dat je sommige dagen van de week liever niet kan, dan reduceert dat het aantal diensten dat je mogelijk kan, en daarmee zal je sneller ingedeeld worden op een dienst die je liever niet wil. Hetzelfde geld voor als je veel vakantiedagen opgeeft.

 

Wil je zelf dienstenverdeler voor jouw organisatie aanschaffen, en specifieke aanpassingen voor jouw organisatie door laten voeren? Dat kan. Neem contact op via het contactformulier voor details. Dienstenverdeler draait op een webserver onder Linux. Als je zelf dienstenverdeler wilt opzetten en instellen zonder verdere ondersteuning, zal de prijs rond de €150 liggen. Wil je dat ik hem voor je op mijn webserver draai, hem opzet, en mogelijk aanpassingen maak? Dan zal de prijs, afhankelijk van jouw eisen, hoger uitvallen.